مدیر کل حج و زیارت زنجان |
ثبت نام ۱۶ هزار نفر زنجانی در سامانه سماح ۱۱ مهر ۱۳۹۸
مدیر کل حج و زیارت استان زنجان:

ثبت نام ۱۶ هزار نفر زنجانی در سامانه سماح

زنجان - مدیر کل حج و زیارت استان زنجان از ثبت نام بیش از ۱۶ هزار نفر زنجانی در سامانه سماح طی اول شهریور ماه تا ۱۱ مهرماه خبر داد.