مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس یزد |
بانوان برای مبارزه با کرونا در موضوع تولید ماسک و تجهیزات در خط مقدم بودند ۰۲ خرداد ۱۳۹۹

بانوان برای مبارزه با کرونا در موضوع تولید ماسک و تجهیزات در خط مقدم بودند

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گفت: بانوان برای مبارزه با کرونا در موضوع تولید ماسک و تجهیزات در خط مقدم بودند در دوره دفاع مقدس هم بانوان در پشت جبهه جهادی کار کردند.وی گفت: کرونا آزمایش خداوند بود و مردم ما در این آزمایش سربلند شدند چراکه وفاداری خود را به نظام نشان دادند.