مدیر کل حوزه بانوان استانداری خراسان شمالی |
خانواده های متوفیان کرونا ویروس از بالا بودن هزینه کفن و دفن گلایه دارند ۲۴ فروردین ۱۳۹۹
مدیر کل حوزه بانوان استانداری خراسان شمالی:

خانواده های متوفیان کرونا ویروس از بالا بودن هزینه کفن و دفن گلایه دارند

مدیر کل حوزه بانوان استانداری خراسان شمالی از گلایه خانواده هایی که فردی را بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست داده اند برای هزینه های بالای پرداختی جهت کفن و دفن فرد متوفی خبر داد.