مدیر کل دامپزشکی آذربایجان غربی |
مایه کوبی ۳۲۰ هزار راس دام سنگین علیه بیماری تب برفکی در استان آذربایجان غربی ۳۰ مهر ۱۳۹۸
مدیر کل دامپزشکی آذربایجان غربی:

مایه کوبی ۳۲۰ هزار راس دام سنگین علیه بیماری تب برفکی در استان آذربایجان غربی

ارومیه - مدیر کل دامپزشکی آذربایجان غربی گفت : پیش بینی می شود در راستای اجرای دومین مرحله مایه کوبی ضربتی علیه بیماری تب برفکی 320 راس دام سنگین در آبان ماه سال جاری در استان مایه کوبی می شود.