مدیر کل دامپزشکی خراسان جنوبی |
صادرات ۹۳۲ تن تخم مرغ از خراسان جنوبی به افغانستان ۰۶ آذر ۱۳۹۸
مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی :

صادرات ۹۳۲ تن تخم مرغ از خراسان جنوبی به افغانستان

بیرجند - مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی از صادرات ۹۳۲ تن تخم مرغ به افغانستان در هشت ماهه سال جاری خبر داد.