مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قم |
ایمن سازی ۴۵ نقطه حادثه‌خیز در جاده‌های قم ۲۶ آذر ۱۳۹۸
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قم :

ایمن سازی ۴۵ نقطه حادثه‌خیز در جاده‌های قم

قم - مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قم از ایمن سازی 45 نقطه حادثه خیز استان خبر داد و گفت: ۶۶ نقطه حادثه خیز در جاده‌های استان قم شناسایی شده، تاکنون مشکلات ۴۵ نقطه برطرف شده و مشکلات ۲۱ نقطه دیگر نیز در سال ۹۹ مرتفع می شود.