مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی |
واگذاری زمین در ۴ شهر خراسان شمالی جهت طرح اقدام ملی تولید مسکن ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی :

واگذاری زمین در ۴ شهر خراسان شمالی جهت طرح اقدام ملی تولید مسکن

بجنورد - مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی از واگذاری زمین در 4 شهر شیروان، اسفراین، گرمه و جاجرم جهت طرح اقدام ملی تولید مسکن خبر داد.

احداث ۳۲۰۰ واحد مسکن در خراسان شمالی ۱۳ آبان ۱۳۹۸
مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی :

احداث ۳۲۰۰ واحد مسکن در خراسان شمالی

بجنورد - مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی از احداث 3200 واحد مسکن مهر براساس تفاهم نامه ای که بین وزارت راه و شهرسازی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) منعقد شده در استان خبر داد.