مدیر کل میراث فرهنگی خراسان شمالی |
خسارت  بالغ بر۲۵ میلیارد ریالی کرونا به صنایع دستی خراسان شمالی ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
مدیر کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی

خسارت  بالغ بر۲۵ میلیارد ریالی کرونا به صنایع دستی خراسان شمالی

بجنورد ،مدیر کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی از خسارت 25 میلیارد ریالی کرونا به صنایع دستی این استان خبر داد.