مدیر کل نوسازی مدارس کهگیلویه و بویراحمد |
بهره برداری از ۲۱ طرح آموزشی، ورزشی و فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد در دهه فجر ۰۱ بهمن ۱۳۹۸
مدیر کل نوسازی مدارس کهگیلویه و بویراحمد :

بهره برداری از ۲۱ طرح آموزشی، ورزشی و فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد در دهه فجر

یاسوج - مدیر کل نوسازی مدارس کهگیلویه و بویراحمد از بهره برداری از ۲۱ طرح آموزشی، ورزشی و فرهنگی در استان به ارزش افزون بر ۱۷۰ میلیارد ریال در دهه فجر امسال خبر داد.