مدیر کل پزشکی قانونی |
۵ مورد مرگ ناشی از گازگرفتگی در ایلام طی امسال ۳۰ دی ۱۳۹۸
مدیر کل پزشکی قانونی ایلام :

۵ مورد مرگ ناشی از گازگرفتگی در ایلام طی امسال

ایلام - مدیر کل پزشکی قانونی ایلام از ثبت 5 مورد مرگ ناشی از گازگرفتگی در استان از ابتدای سال تاکنون خبر داد.