مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) سروآباد |
کمیته امداد سروآباد، رتبه اول پرداخت تسهیلات را در کردستان دارد ۱۶ دی ۱۳۹۸
مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) سروآباد :

کمیته امداد سروآباد، رتبه اول پرداخت تسهیلات را در کردستان دارد

سنندج - مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) سروآباد از پرداخت ۸۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان و متقاضیان در سال جاری خبر داد و گفت: سرو آباد در این زمینه رتبه اول را در استان به خود اختصاص داده است.