مراجعه به شعب بانک مسکن برای دریافت تسهیلات و تشکیل پرونده |
افزایش تسهیلات ساخت مسکن مهر تا سقف ۴۵۰ میلیون ریال ۰۱ بهمن ۱۳۹۸
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین :

افزایش تسهیلات ساخت مسکن مهر تا سقف ۴۵۰ میلیون ریال

قزوین - ‌معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین از افزایش سهمیه تسهیلات ساخت مسکن مهر تا سقف ۴۵۰ میلیون ریال خبر داد.