مراجعه تعداد ۷ هزار و ۹۱۰ نفر به اورژانس تهران |
آلودگی هوا در تهران بیش از ۷ هزار بیمار قلبی و تنفسی را راهی اورژانس کرد ۰۵ دی ۱۳۹۸
رییس اورژانس تهران :

آلودگی هوا در تهران بیش از ۷ هزار بیمار قلبی و تنفسی را راهی اورژانس کرد

تهران - رییس اورژانس تهران از مراجعه 7 هزار و 910 بیمار قلبی و تنفسی طی 7 روز اخیر به اورژانس تهران خبر داد.