مراجعه ۲۵۳ نفر به دلیل مصدومیت ناشی از حوادث کار به پزشکی قانونی |
مرگ هشت نفر بر اثر حوادث ناشی از کار در کهگیلویه و بویراحمد ۰۲ دی ۱۳۹۸
مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد :

مرگ هشت نفر بر اثر حوادث ناشی از کار در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج - مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد از فوت هشت نفر بر اثر حوادث ناشی از کار در استان خبر داد.