مراجع تقلید شیعیان |
حفظ جوانان در برابر حملات فضای مجازی با انس با قرآن ۱۱ مهر ۱۳۹۸

حفظ جوانان در برابر حملات فضای مجازی با انس با قرآن

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان انس با قرآن را نگهبان جوانان در برابر حملات فضای مجازی دانست و گفت: فضای مجازی به تقوا، عفت و ایمان جوانان ما حمله می‌کند.