مراغه نیاز مبرمی به توسعه فضاها و تخت‌های بیمارستانی دارند |
مراغه نیاز مبرمی به توسعه فضاها و تخت‌های بیمارستانی دارند ۱۵ دی ۱۳۹۸
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مراغه :

مراغه نیاز مبرمی به توسعه فضاها و تخت‌های بیمارستانی دارند

مراغه - معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مراغه گفت: در حال حاضر ظرفیت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مراغه به ۱۰۰ درصد رسیده و این مراکز نیاز مبرمی به توسعه فضاها و تخت‌های بیمارستانی دارند.