مراقبت های لازم برای پیشگیری |
۶ نفر قربانی آنفلوآنزا در خراسان شمالی ۱۷ آذر ۱۳۹۸
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی :

۶ نفر قربانی آنفلوآنزا در خراسان شمالی

بجنورد - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی از جان باختن 6 نفر بر اثر بیماری آنفلوآنزا در این استان خبر داد و گفت: از این تعداد سه کودک، ۲ زن و یک مرد است.