مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی |
سبد حمایت غذایی از مادران باردار در راز و جرگلان توزیع شد ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان:

سبد حمایت غذایی از مادران باردار در راز و جرگلان توزیع شد

راز و جرگلان-سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان گفت: سومین مرحله سبد حمایت غذایی از مادران باردار در راز و جرگلان توزیع شد.