مرتضی آبدار |
ثبت ملی ۷ اثر میراث صنعتی آذربایجان شرقی ۱۸ آذر ۱۳۹۸
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی :

ثبت ملی ۷ اثر میراث صنعتی آذربایجان شرقی

تبریز - مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی از ثبت ۷ اثر استان آذربایجان شرقی در نخستین همایش ملی ثبت میراث صنعتی کشور خبر داد.