مرتضی شبان |
تلاش برای تامین اعتبار احیای مسیر تاریخی جاده ابریشم ۲۲ مرداد ۱۳۹۸

تلاش برای تامین اعتبار احیای مسیر تاریخی جاده ابریشم

مشهد_ به گزارش انتهاج به نقل از فارس، مرتضی شبان مدیر بافت تاریخی تربت حیدریه، با بیان اینکه از گذشته نام این شهرستان در برنامه سوم توسعه جزو شهرهای دارای ارزش بافت تاریخی نبود، گفت: در سال‌های اخیر با تلاش فراوان و مستندسازی توانسته‌ایم تربت حیدریه را دهمین شهرستان به لحاظ ارزش بافت تاریخی در […]