مرتضی ممیزی |
رصد بازار زنجان توسط ۲۸ بازرس ۱۶ آذر ۱۳۹۸
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان :

رصد بازار زنجان توسط ۲۸ بازرس

زنجان - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان از رصد بازار زنجان توسط  ۲۸ بازرس خبر داد و گفت: در آستانه شب یلدا نظارت بر بازار توسط اداره تعزیرات حکومتی استان زنجان افزایش‌یافته و بازرسی‌ها تشدید می شود.

تشکیل ۵۷ پرونده احتکار در زنجان ۰۹ آذر ۱۳۹۸
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان :

تشکیل ۵۷ پرونده احتکار در زنجان

زنجان - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان، از تشکیل ۵۷ پرونده احتکار در تعزیرات حکومتی استان زنجان خبر داد.