مرحله دوم واکسیناسیون فلج اطفال نیز اوایل اسفند اجرا خواهد شد |
اتمام مرحله نخست واکسیناسیون فلج اطفال در جنوب سیستان و بلوچستان ۱۰ بهمن ۱۳۹۸
رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر :

اتمام مرحله نخست واکسیناسیون فلج اطفال در جنوب سیستان و بلوچستان

زاهدان - رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر از اتمام مرحله نخست واکسیناسیون فلج اطفال در۱۰ شهرستان تحت پوشش این دانشگاه خبر داد و گفت: این مرحله با خوراندن قطره به ۲۰۰ هزار کودک زیر پنج سال به اتمام رسید.