مرحوم موحدی |
سیزدهمین اهدای عضو در یاسوج انجام شد ۱۱ آبان ۱۳۹۸
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج :

سیزدهمین اهدای عضو در یاسوج انجام شد

یاسوج - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از سیزدهمین مورد اهداء عضو استان در سال جاری خبر داد.