مردمی کردن نظام آموزش و پرورش |
تغییر کاربری ۸ قطعه زمین در استان تهران به نفع آموزش و پرورش ۲۸ دی ۱۳۹۸
استاندار تهران :

تغییر کاربری ۸ قطعه زمین در استان تهران به نفع آموزش و پرورش

تهران - استاندار تهران از تغییر کاربری ۸ قطعه زمین طی سال جاری در استان تهران به نفع آموزش و پرورش خبر داد.