مردم استان بوشهر ۱۰۰ درصد زکات خود را پرداخت کردند. |
پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان زکات در کشور ۱۵ دی ۱۳۹۸
رئیس شورای زکات کشور :

پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان زکات در کشور

بوشهر - رئیس شورای زکات کشور از پرداخت 500 میلیارد ریال زکات در کشور از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: مردم استان بوشهر ۱۰۰ درصد زکات خود را پرداخت کردند.