مردم باید تعادل و نظم بازار را احساس کنند |
تشکیل ۷۴۴ پرونده قضایی صنفی در رامسر ۰۲ بهمن ۱۳۹۸
رییس اداره صنعت ، معدن تجارت رامسر :

تشکیل ۷۴۴ پرونده قضایی صنفی در رامسر

نوشهر - رییس اداره صنعت ، معدن تجارت رامسر گفت: در ۱۰ ماهه گذشته ۶ هزار و ۵۳۷ مورد بازرسی از واحدهای صنفی شهرستان انجام شده که از این تعداد ۷۴۴ مورد منجر به تشکیل پرونده قضایی شد.