مردم با وجود مشکلات اقتصادی باز هم همچنان وفادار به انقلاب و آرمان آن هستند |
مردم با وجود مشکلات اقتصادی باز هم همچنان وفادار به انقلاب و آرمان آن هستند ۲۲ بهمن ۱۳۹۸
فرماندار مهاباد :

مردم با وجود مشکلات اقتصادی باز هم همچنان وفادار به انقلاب و آرمان آن هستند

مهاباد - فرماندار مهاباد گفت: در طول این مدت دشمنان بارها خواستند که مردم ایران را نسبت به انقلاب مایوس و ناامید کنند اما مردم با وجود مشکلات اقتصادی باز هم همچنان وفادار به انقلاب و آرمان آن هستند.