مرز خسروی و چزابه |
چزابه و خسروی تا اطلاع ثانوی مسدودند، تردد فقط از مهران و شلمچه ۱۱ مهر ۱۳۹۸
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای:

چزابه و خسروی تا اطلاع ثانوی مسدودند، تردد فقط از مهران و شلمچه

خوزستان - رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از انسداد دو پایانه مرزی خسروی و چزابه برای تردد زائران اربعین تا اطلاع ثانوی خبرداد.