مرمت و تسطیح محور های عشایری |
۲۰۸کیلومتر از ایل راه‌های عشایری شیروان مرمت و تسطیح شد ۲۴ فروردین ۱۳۹۹
علی ابراهیمی:

۲۰۸کیلومتر از ایل راه‌های عشایری شیروان مرمت و تسطیح شد

رییس اداره امور عشایری شیروان از مرمت و تسطیح ۲۰۸کیلومتر از راه‌ها در هشت محور عشایری خبر داد.