مرکز ایست و بازرسی شهرستان دلیجان تفکیک شده |
انهدام ۱۹ باند توزیع عمده مواد مخدر در شهرستان اراک ۲۳ دی ۱۳۹۸
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی :

انهدام ۱۹ باند توزیع عمده مواد مخدر در شهرستان اراک

اراک - رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی از شناسایی ۳۰ نقطه آلوده به مواد مخدر و انهدام ۱۹ باند توزیع عمده مواد مخدر در شهرستان اراک خبر داد.