مرکز خدمات سرمایه گذاری مازندران |
معرفی ۳۱ فرصت سرمایه گذاری مازندران به کشورهای اکو ۱۹ آذر ۱۳۹۸
مدیرکل میراث فرهنگی مازندران :

معرفی ۳۱ فرصت سرمایه گذاری مازندران به کشورهای اکو

ساری - مدیرکل میراث فرهنگی مازندران از معرفی ۳۱ فرصت سرمایه گذاری استان در سمپوزیوم فرصت های سرمایه گذاری کشورهای عضو اکو در کیش خبر داد.