مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد |
حمایت از ساخت ربات در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد ۰۲ دی ۱۳۹۹

حمایت از ساخت ربات در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد

یزد- از طرح نوآورانه ساخت ربات برای شرکت در مسابقات رباتیک دانشگاه یزد، روز یکشنبه 23 آذر 99 در مرکز نوآوری پارک یزد دفاع شد.