مرگ‌ومیر |
سومین عامل مرگ‌ومیر در کشور تصادفات و حوادث جاده‌ای است ۱۹ آبان ۱۳۹۸
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا :

سومین عامل مرگ‌ومیر در کشور تصادفات و حوادث جاده‌ای است

مشهد - معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: سومین عامل مرگ‌ومیر در کشور تصادفات و حوادث جاده‌ای است.