مرگ با الکل در اهواز |
مرگ ۷ اهوازی در پی مسمومیت با الکل ۱۸ اسفند ۱۳۹۸
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز :

مرگ ۷ اهوازی در پی مسمومیت با الکل

خوزستان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از مرگ هفت نفر در اهواز به دلیل مسمومیت با الکل خبر داد.