مرگ ناشی از آنفلوانزا در ایلام |
ایلام مرگ ناشی از آنفلوانزا نداشته است ۱۳ آذر ۱۳۹۸
مدیر کل پزشکی قانونی ایلام :

ایلام مرگ ناشی از آنفلوانزا نداشته است

ایلام - مدیر کل پزشکی قانونی ایلام شایعه‌های دال بر مرگ چند نفر ناشی از آنفلوانزا را تکدیب کرد و گفت: تاکنون مرگ ناشی از آنفلوانزا در ایلام وجود نداشته است.