مرگ ۱۱ نفر براثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در اصفهان |
آزاد سازی ۳۰۰ کیلومتر از حریم رودخانه ها در اصفهان ۲۵ آذر ۱۳۹۸
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان :

آزاد سازی ۳۰۰ کیلومتر از حریم رودخانه ها در اصفهان

گلپایگان - مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان از آزاد سازی ۳۰۰ کیلومتر از حریم و بستر رودخانه‌ها، در استان طی سال جاری خبر داد.