مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان یزد |
یزد، دبیرخانه نظارت و ساماندهی پرونده شهدای دانش آموز ایران ۰۵ دی ۱۳۹۹

یزد، دبیرخانه نظارت و ساماندهی پرونده شهدای دانش آموز ایران

یزد- مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان یزد گفت: اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان کشور، یزد را به عنوان دبیرخانه نظارت و ساماندهی پرونده شهدای دانش آموز ایران انتخاب کرد.