مسئول بیماران خاص دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی |
دفترچه بیماران خاص در خراسان شمالی تا پایان خرداد ماه تمدید شد ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
یک مسئول:

دفترچه بیماران خاص در خراسان شمالی تا پایان خرداد ماه تمدید شد

 مسئول بیماران خاص دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از تمدید دفترچه بیماران خاص و صعب العلاج تا پایان خرداد ماه سال جاری خبر داد.