مسئول روابط عمومی بهزیستی شیراز |
توزیع رایگان ماسک در شیراز توسط خیران جوان ۰۵ اسفند ۱۳۹۸
مسئول روابط عمومی بهزیستی شیراز :

توزیع رایگان ماسک در شیراز توسط خیران جوان

شیراز - مسئول روابط عمومی بهزیستی شیراز از توزیع ماسک رایگان توسط خیران جوان این شهر در میان مردم خبر داد.