مسئول سازمان اردویی |
اعزام بیش از ۸ هزار نفر دانش آموز در بوشهر ۳۰ مهر ۱۳۹۸
مسئول سازمان اردویی، راهیان نور و گردشگری سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر:

اعزام بیش از ۸ هزار نفر دانش آموز در بوشهر

بوشهر - مسئول سازمان اردویی، راهیان نور و گردشگری سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر از اعزام بیش از 8 هزار دانش آموز از 18 آبان ماه جاری خبر داد.