مسئول مرکز لرزه‌ نگاری دانشگاه تبریز |
ثبت ۱۶۸ پس لرزه در شهرستان میانه ۱۸ آبان ۱۳۹۸
مسئول مرکز لرزه‌ نگاری دانشگاه تبریز :

ثبت ۱۶۸ پس لرزه در شهرستان میانه

تبریز - مسئول مرکز لرزه‌ نگاری دانشگاه تبریز از وقوع ۱۶۸ پس لرزه از بامداد تا ساعت ۲۳ روز جمعه در شهر میانه خبر داد.