مسئول نظارت بر خدمات سازمان صمت خراسان جنوبی |
ثبت اطلاعات بیش از ۴ هزار انبار خراسان جنوبی در سامانه جامع انبارها ۲۵ آذر ۱۳۹۸
مسئول نظارت بر خدمات سازمان صمت خراسان جنوبی :

ثبت اطلاعات بیش از ۴ هزار انبار خراسان جنوبی در سامانه جامع انبارها

بیرجند - مسئول نظارت بر خدمات سازمان صمت خراسان جنوبی از ثبت اطلاعات چهار هزار و ۹۳۸ انبار در سامانه جامع انبارها خبر داد و گفت: برای الزام به ثبت موجودی انبار ها مجازات‌ها تشدید شده است.