مسئول هماهنگی خانه‌های هلال جمعیت هلال احمر |
مشارکت اجتماعی در هلال احمر نقطه امید است/شکل گیری خانه‌های هلال در کشور برای تقویت سرمایه اجتماعی است ۲۶ بهمن ۱۳۹۹
مسئول هماهنگی خانه‌های هلال جمعیت هلال احمر؛

مشارکت اجتماعی در هلال احمر نقطه امید است/شکل گیری خانه‌های هلال در کشور برای تقویت سرمایه اجتماعی است

یزد-مسئول هماهنگی خانه‌های هلال جمعیت هلال احمر گفت: صرف نظر از اهدافی که  برای جمعیت هلال احمر در اساسنامه و  اسناد بالادستی آن تعریف و وجود دارد، مردم یک منطقه در مرکزی دور هم جمع می شوند و با مشارکت هم مشکلات را پیگیری و بهترین تصمیم را برای منطقه خود اتخاذ می کنند که این مشارکت اجتماعی در نوع خود یک نقطه امید است.