مسئول پایش حفاظت محیط زیست خراسان‌جنوبی |
فعالیت مراکز خرید و فروش غیر مجاز ضایعات، معضل زیست محیطی بیرجند ۱۶ آذر ۱۳۹۸
مسئول پایش حفاظت محیط زیست خراسان‌جنوبی :

فعالیت مراکز خرید و فروش غیر مجاز ضایعات، معضل زیست محیطی بیرجند

بیرجند - مسئول پایش حفاظت محیط زیست خراسان‌جنوبی گفت: فعالیت ۶۰ مرکز خرید و فروش غیر مجاز ضایعات، معضل مهم زیست محیطی شهر بیرجند است که در راستای حفظ سلامت عموم جامعه باید جدی گرفته شود.