مسابقات جهانی تایلند |
حضور دو فوتوالیست خراسان شمالی در مرحله جدید اردوی تیم ملی فوتوالی ۱۹ مرداد ۱۳۹۸

حضور دو فوتوالیست خراسان شمالی در مرحله جدید اردوی تیم ملی فوتوالی

به گزارش انتهاج به نقل از خبرگزاری صداوسیما، مصطفی احمدی و رحمان یزدانی جزو شش بازیکنی هستند که به اردوی آماده سازی تیم ملی فوتوالی دعوت شدند. این مرحله از اردوها تا ۲۴مرداد در اصفهان ادامه دارد. منتخبان اردو، اوایل شهریورماه در مسابقات جهانی تایلند شرکت می کنند. شرکت در لیگ برتر منوط به استاندارد […]