مسابقات جهانی |
ملی پوشان ایران در مسابقات قهرمانی کوراش حضور یافتند  ۱۱ شهریور ۱۳۹۸

ملی پوشان ایران در مسابقات قهرمانی کوراش حضور یافتند 

اسفراین – به گزارش انتهاج ، کاپیتان تیم ملی کوراش از اعزام تیم ملی این رشته ورزشی در شهریور ماه سال جاری به مسابقات قهرمانی جهان خبر داد. الیاس علی اکبری در گفتگو با خبرنگار انتهاج منطقه خراسان شمالی گفت : تیم ملی کوراش ایران دهم شهریور ماه سال جاری جهت شرکت در مسابقات قهرمانی […]