مسابقات ملی دانش آموزی |
برگزاری مسابقات ملی دانش آموزی در هرمزگان ۰۱ آبان ۱۳۹۸
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان:

برگزاری مسابقات ملی دانش آموزی در هرمزگان

بندرعباس - معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان از برگزاری مسابقات ملی دانش آموزی  خبر داد و گفت : باید برگزاری مسابقات و برنامه های ملی برای استان مزایا و امتیازاتی داشته باشد.