مسابقات والیبال روستائیان |
برگزاری مسابقات والیبال روستائیان استان کرمان در «بزنجان» ۱۶ مهر ۱۳۹۸

برگزاری مسابقات والیبال روستائیان استان کرمان در «بزنجان»

بافت - رئیس ورزش و جوانان شهرستان بافت از برگزاری مسابقات والیبال روستائیان استان کرمان در شهر «بزنجان» شهرستان بافت خبر داد.