مسافران |
یک طرفه شدن جاده هراز در روز جمعه ۰۹ آبان ۱۳۹۸
رئیس پلیس راه شرق استان تهران:

یک طرفه شدن جاده هراز در روز جمعه

پردیس - رئیس پلیس راه شرق استان تهران از یک طرفه شدن جاده هراز در بعداز ظهر جمعه خبر داد.