مسجد جامع یزد |
۲۰ اتوبوس مسیر هفت‌خوان برای نابینایان و ناشنوایان مناسب سازی شد ۳۰ آذر ۱۳۹۹
رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد:

۲۰ اتوبوس مسیر هفت‌خوان برای نابینایان و ناشنوایان مناسب سازی شد

یزد- رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد از مناسب سازی 20 دستگاه اتوبوس شهری در مسیر هفت خوان برای نابینایان و ناشنوایان خبر داد.